PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy istnieją wytyczne co do rodzaju i wielkości terenu dla realizowanych instalacji golfowych?

Nie ma ograniczenia co do wielkości obszaru podlegającego instalacji. Wszystko zależy od potrzeb Klienta. Teren, na którym będą prowadzone prace powinien być czynny biologicznie – nie zaleca się budowania tego typu instalacji na betonowych placach, itd.

2. Czy podłoże pod instalacje golfowe powinno spełniać określone wymogi?

Teren, na którym będzie znajdować się instalacja golfowa powinien dobrze przepuszczać wodę, nie może być obszarem podmokłym. Gliniasta ziemia utrudnia przenikanie wody do podłoża. W szczególnych przypadkach można wykonać specjalistyczny drenaż, jeśli podłoże słabo lub wcale nie przyjmuje wodę.

3. Jak wygląda współpraca z Golf Masters?

Cały proces jest szczegółowo opisany na jednej z naszych zakładek, na stronie www: GREENY GOLFOWE – PROJEKTOWANIE.

4. Jaki jest czas realizacji zamówienia od momentu zaakceptowania projektu?

Czas realizacji jest zawsze kalkulowany w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania instalacji golfowej. Zazwyczaj jest to termin nie przekraczający 2 miesięcy (jest to maksymalny czas potrzebny na skompletowanie wszystkich materiałów do budowy instalacji golfowych). Większość instalacji jesteśmy w stanie rozpocząć około 3-4 tygodni od podpisania umowy/wpłaty zaliczki za materiały.

6. Co zawiera oferta instalacji golfowej?

W zależności od zakresu projektowanych prac oferta zawiera przede wszystkim projekt instalacji golfowej z opisem merytorycznym (omówienie poszczególnych rozwiązań z argumentacją, dlaczego wybrano właśnie takie rozwiązania), kosztorys (z podziałem na materiały, robociznę, projekt oraz akcesoria) a także ramowy plan instalacji oraz działań serwisowych (każda instalacja jest 1-2 miesiące po realizacji weryfikowana – najczęściej jest to dodatkowe piaskowanie).

7. Jak wygląda konserwacja instalacji golfowej? Czy jest do niej instrukcja?

Konserwacja jest zróżnicowana i zależna od typu instalowanych traw, ponieważ skupia się na innych właściwościach użytkowych. Po każdej zakończonej instalacji przeprowadzamy szkolenie z zakresu konserwacji oraz dostarczamy instrukcję w postaci folderu pdf z dokładnymi opisami zabiegów i ich intensywności.

8. Czy jest minimalny wymiar greenu?

Teoretycznie nie ma minimalnych wymiarów takiej instalacji, jednakże wszystko sprowadza się do optymalizacji materiałowej. Niektóre rodzaje traw są sprzedawane tylko na pełne rolki (approach green – około 100m2/rolka), a niektóre są cięte „kuponowo”, czyli na metry bieżące (najczęściej z rolki o szerokości 400cm). Im większa instalacja tym atrakcyjniejsza cena w przeliczeniu na m2. Optymalne metraże to 80-150m2.

Również warto mieć na uwadze, że wielkość instalacji powinna być ściśle związana z funkcją jaką ma spełniać – jeśli jest to green tylko do puttowania to już nawet 25-30m2 jest odpowiednim metrażem, jeżeli jednak green ma służyć jako green typu approach (do uderzania na niego z daleka) to musi mieć odpowiednią długość/szerokość, aby piłka miała możliwość się zatrzymać.

9. Czy mogę zrobić jakąś część prac we własnym zakresie?

Oczywiście, nawet zachęcamy do kooperacji wg naszych wytycznych. Optymalizuje to koszt robocizny i możliwą szybkość wykonania instalacji na gotowo. Najczęstszym zadaniem jakie może wykonać Klient to przygotować miejsce do instalacji, czyli wydarniować trawnik wraz z wywiezieniem darni (jeśli instalacja będzie realizowana w zaadoptowanym ogrodzie). Darniowanie Klient wykonuje wedle naszych wytycznych. Kontur instalacji wyznaczamy na żywo wg wcześniej przygotowanego i zatwierdzonego projektu.

10. Czy mogę zamówić tylko projekt?

Tak, możliwe jest zamówienie tylko projektu. Wycena projektu jest ustalana indywidualnie.

11. Czy mogę kupić tylko trawy golfowe?

Tak, w ofercie posiadamy szeroki wachlarz traw golfowych dedykowanych do różnych części pola golfowego jak green, fringe, fairway, rough.

12. Czy instalujecie Państwo tylko swoje trawy golfowe? Czy jest możliwość by dostarczyć Państwu własne?

Pracujemy głównie na własnych materiałach z uwagi na wysoką jakość produktów, które posiadamy w swojej ofercie. Materiały, które instalujemy są testowane i sprawdzane pod kątem odpowiednich właściwości użytkowych, których jesteśmy pewni, że sprostają Państwa oczekiwaniom. Na trawy nie z naszej oferty nie dajemy gwarancji na instalację. Nie możemy zagwarantować, że Państwa produkty odpowiednio zareagują na warunki atmosferyczne, czy też spełnią odpowiednie warunki użytkowe takie jak np. odpowiednia amortyzacja.

13. Jaka jest gwarancja na instalacje golfowe Golf Masters?

Dla Klientów prywatnych jest to okres 2 lat, zaś dla zastosowań komercyjnych 1 rok, oczywiście przy założeniu prawidłowego korzystania z instalacji. Usterki powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania instalacji nie podlegają działaniom gwarancyjnym.

Oczywiście dla wszystkich naszych Klientów mamy preferencyjne ceny wszystkich zabiegów jakie mogą być prowadzone na naszych instalacjach.